chaliced ستون فقرات فیزیوتراپی ستون فقرات

chaliced: ستون فقرات فیزیوتراپی ستون فقرات انحراف ستون فقرات کوله پشتی دانش آموزان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی کشور عزیزمان ایران آمادگی هرگونه اقدام متناسب با تصمیمات آمریکا راجع به برجام را دارد / ظریف

یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که وزیرامورخارجه در جلسه غیرعلنی امروز (چهارشنبه) مجلس تاکید کرد که کشور عزیزمان ایران آمادگی انجام ه

کشور عزیزمان ایران آمادگی هرگونه اقدام متناسب با تصمیمات آمریکا راجع به برجام را دارد / ظریف

ظریف: کشور عزیزمان ایران آمادگی هرگونه اقدام متناسب با تصمیمات آمریکا راجع به برجام را دارد

عبارات مهم : ایران

یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که وزیرامورخارجه در جلسه غیرعلنی امروز (چهارشنبه) مجلس تاکید کرد که کشور عزیزمان ایران آمادگی انجام هرگونه اقدام متناسب با تصمیمات آمریکا نسبت به برجام را دارد.

محمدجواد جمالی در گفت وگو با ایسنا در توضیح جلسه غیرعلنی امروز (چهارشنبه) مجلس گفت: زیاد مباحث مطروحه از سوی آقای ظریف مربوط به صحبت پیش روی مدیر جمهور آمریکا راجع به برجام و موضع گیری ترامپ در این باره بود.

کشور عزیزمان ایران آمادگی هرگونه اقدام متناسب با تصمیمات آمریکا راجع به برجام را دارد / ظریف

وی توضیح داد: آقای ظریف در این باره تصمیمات احتمالی ترامپ راجع به برجام را جهت نمایندگان مطرح کرد و درعین حال گفت که هیچ کدام از این موارد ممکن است به صورت صد در صد رخ ندهد. بعد نمی توان قاطعانه گفت که هرکدام از تصمیمات احتمالی پیش روی ترامپ اجرایی می شود یا خیر.

جمالی افزود: براساس توضیحات ارائه شده است ممکن است ترامپ در صحبت خود ادعا کند کشور عزیزمان ایران به تعهداتش در برجام عمل نکرده یا اینکه روح برجام را نقض کرده هست. البته این گمانه زنی ها براساس صحبت هایی که از گوشه و کنار شنیده می شود، را می توان مطرح کرد.

یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که وزیرامورخارجه در جلسه غیرعلنی امروز (چهارشنبه) مجلس تاکید کرد که کشور عزیزمان ایران آمادگی انجام ه

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصرح کرد: آقای ظریف در این جلسه گفت که ناراحتی و خشم ترامپ به این علت است که جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در سطح منطقه بسیار مقتدر بوده و مدیر جمهور آمریکا از این اقتدار ناراحت است.

وی افزود: آقای ظریف تاکید داشتند همه ارکان نظام جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران جهت هر گونه تصمیم آمریکا متعهد بوده و آمادگی دارد. بررسی های مورد نیاز نیز صورت گرفته و نگرانی نیز وجود ندارد.

جمالی گفت: آقای ظریف به این توصیه اشاره کرد که کشور عزیزمان ایران در مورد هرکدام از این تصمیمات احتمالی اعلامی آمریکا برنامه بالقوه ای دارد که بتواند تصویر العمل مناسب داشته باشد.

کشور عزیزمان ایران آمادگی هرگونه اقدام متناسب با تصمیمات آمریکا راجع به برجام را دارد / ظریف

جمالی در آخر گفت که قرار بود جلسه امروز حول محور بررسی همه پرسی اقلیم کردستان عراق برگزار شود که با توجه به صحبت پیش روی آقای ترامپ زیاد بحث جلسه به عنوان برجام و تصمیمات احتمالی مدیر جمهور آمریکا تخصیص داده شده است یافت.

واژه های کلیدی: ایران | آمادگی | آمریکا | آقای ترامپ | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog